Камера на Живо от Центъра на Разлог

С конкурс за рисунки на тема “Гората е живот” приключи Седмицата на гората в Белица

Седмицата на гората – 2017 в Националната кампания на Министерство на земеделието и храните в Белица приключи с конкурса за рисунки с тема “Гората е живот”

В националната инициатива за провеждане на Седмица на гората в Белица под ръководството на ДГС – Белица, активно се включиха ръководството на Община Белица, всички училища от общината и Народно читалище„Георги Тодоров-1885”.

В следобедните часове на деня, учениците от четвъртите класове на училищата от цялата община , участници в конкурса за рисунка „Гората е живот” присъстваха на церемония по награждаване на победителите в конкурса и на заслужили лесовъди . Мероприятието се проведе в ТИЦ към читалището и направи децата истински щастливи когато им бяха връчени грамоти и материални награди от инж. Иван Бакъшов – служител в Държавно горско стопанство Белица.
Инж. Иван Бакъшов благодари на всички участници и сподели : „Една от целите на инициативата на Седмица на гората – 2017 е да провокира вниманието на местната общност за опазване на гората и зелените площи и формиране на екологично съзнание у младите хора. Много важно е хората да бъдат съпричастни с грижата на лесовъдите за съхраняване на българската гора. Седмицата на гората се провежда под мотото „Гората е живот” и от само себе си се разбира, че едноседмичните събития не са само за горските работници, а за всички които обичат българската гора и най–вече за младото поколение да придобие знания и чувство за отговорност и грижа към българската гора. В конкурса за рисунки се включиха и третокласници които получиха грамота за участие. Специална презентация поднесоха и децата от кръжок „Знание” към читалище „Георги Тодоров-1885”с ръководител Йордана Георгиева , с избраната от тях тема ”Гората-основата на живот”, които получиха грамота за участие , футболна топка и ученически консумативи.