Камера на Живо от Центъра на Разлог

С проект за изкуство и спорт Сдружение „Шанс“ – Разлог развива културна и спортна дейност

„25 години БАЛИЗ” – „Изкуство, спорт и релакс” е проектът, по който възпитаниците на Сдружение „Шанс“ – Разлог ще имат възможност да развиват културна и спортна дейност. Проектът е финансиран от Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения /БАЛИЗ/.

Параметърът на действие на проекта е на територията на три общини – Разлог, Петрич и Сандански, а водеща организация е „Сдружение „Шанс”. Партньори по проекта са Сдружение „Алтернатива”- Сандански и Сдружение „БАЛИЗ -Петрич.

В рамките на проекта ще се организират и провеждат конкурси за изпълнение на песни, танци и рецитали, също така ще има възможност за провеждане на спортно-състезателни игри, в това число и плуване. Всички дейности по проекта са под мотото „ 25 години БАЛИЗ”, а конкурсите и състезанията ще се провеждат в Петрич.
Към проекта ще бъдат включени деца и възрастни с интелектуални затруднения, родители и специалисти от Разлог, Петрич и Сандански.