Камера на Живо от Центъра на Разлог

Такса смет скача до 20% в следващите 5 години

След скока на цената на природния газ, която лавинообразно ще увеличи парите, които даваме за редица консумативи от ежедневието ни, сега стана ясно, че и такса смет за гражданите ще скача с до 20% в продължение на 5 последователни години. Като най-голямо ще бъде увеличението за малките жилища в крайни квартали на големите градове. Причина за това са промени в Закона за местните данъци и такси, които са пуснати за обсъждане от Министерството на финансите, пише вестник „Стандарт“.

С тях се въвежда принципът такса смет да зависи от количеството изхвърлен боклук. В резултат таксата за гражданите ще скочи, а фирмите ще плащат по-малко, ако не изхвърлят много боклук. Гражданите и бизнесът ще плащат такса смет за три отделни услуги – събиране и транспортиране на битови отпадъци до инсталации за тяхното третиране, за самото третиране на боклука и за поддържане на чистотата на обществените места.

За първите две услуги такса смет ще може да се определя според индивидуалното количество битови отпадъци за имота или брой ползватели на услугата в имота. За да се плаща според количеството боклук общините може да задължат хората да си купуват определени торби, с които да си изхвърлят сметта. Като общините ще може да определят минимален брой торби, които да купуват хората всяка година.
Другият вариант е за всеки имот да се определи колко контейнера за боклук са необходими и колко често се събират. Като в този случай блоковете може да поискат общината да им осигури заключващи се контейнери. Ако се използва критерият за брой ползватели, ще може да се прилагат и допълнителни критерии като предназначение на имота и вида на извършваната в нето икономическа дейност. За 3-та услуга – чистота на обществените места, такса смет ще може да се определя според три критерия – брой ползватели на услугата в имота; разгъната площ на имота; или брой лица с постоянен адрес. Като за целта собствениците на имоти трябва да обявят в общината колко души живеят в тях. В резултат на промените такса смет за малките жилища в крайните квартали на големите градове ще стане същата като за големите апартаменти в центъра. Така скокът на таксата за евтините жилища в покрайнините ще бъде най-голям. Тъй като промените ще доведат до повишаване на такса смет за хората в проекта специално е записано, че 5 поредни години таксата не може да скача с повече от 20% на година. Освен това се дава още един преходен период и за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. общините ще имат право да определят размера на такса смет според площта на имота.

Източник standartnews.com