Камера на Живо от Центъра на Разлог

„Топъл обяд“ в Разлог продължава до края на 2019 година

Желаещите да се възползват от услугата могат да подават заявления в ОП „Домашен социален патронаж” гр. Разлог от 15 май, тази година.

Кандидатите, които имат право да ползват услугата са лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП, както и самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото си или труда си и получават пенсии в минимални размери – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност.

На този етап всеки ден в кухнята на Общинско предприятие „Домашен социален патронаж” се приготвя топъл обяд / супа, основно и ½ хляб / за 120 броя потребители, одобрени от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Разлог.

Община Разлог предоставя безплатно на потребителите социалната услуга – „Обществена трапезария”. Потребителите получават ежедневно, от понеделник до петък включително, храната си на място или от сградата, в която се помещава „Обществена трапезария” – гр. Разлог, във времето от 10.00 ч. до 14.00 ч. Услугата се финансира от Фонда за европейско подпомагане.
Освен предоставянето на топъл обяд, по програмата е предвидено и осигуряване на временен подслон на бездомните лица, ползване на административни общински услуги, подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, здравословно и балансирано хранене и други съпътстващи социални услуги.