Камера на Живо от Центъра на Разлог

Трима стажанти търси Банско

Местната администрация в Банско е обявила три свободни стажантски позиции: стажант в отдел „ТСУ”, стажант „Връзки с обществеността” и стажант в отдел „Икономическо развитие”. За втора поредна година Община Банско се включва в централизираната кампания на Министерски съвет за летни студентски стажове в държавната администрация през 2018 година.
За стажанти в община Банско могат да кандидатстват български студенти, които се обучават в български или чуждестранни висши учебни заведения, както и чуждестранни студенти, обучаващи се в българските ВУЗ-ове.
Стажантите трябва да са с непрекъснати студентски права. Студентите ще могат да кандидатстват от 21.03.2018г. до 22.04.2018г. след направена регистрация в портала, изпратена автобиография и проведен онлайн тест в професионалното направление предвидено за длъжността, за която кандидатстват.
Централизираната кампания дава възможност на студентите в страната да добият първоначални впечатления и опит в избраното от тях професионално направление, а на работодателите – да привличат млади специалисти.
По програмата са обявени общо 1145 свободни стажантски позиции в 43 професионални направления. Най-много са стажовете, обявени в направления: Икономика (394), Право (145), Администрация и управление (140), Архитектура, строителство и геодезия (64) и Информатика и компютърни науки (47).