Камера на Живо от Центъра на Разлог

Трудови инспектори удариха Банско и Разлог

Ударни проверки са извършили трудовите инспектори през декември в Банско и Разлог. 12 души са хванати да работят без трудови договори  в Банско. Съставени са 13 акта за нарушения на трудовото законодателство, от които 9 за работа без трудов договор и 4 за наети лица без разрешение от Агенцията по заетостта.

При 33 проверки са установени 181 нарушения. 50 чужденци са започнали работа в обекти на територията на Банско.  За тази цел работодателите са представили уведомления в Инспекцията по труда.

През декември Дирекция „Инспекция по труда” Благоевград е извършила 164 броя проверки по спазване разпоредбите на трудовото законодателство. По време на проверките са констатирани 746  нарушения, от които 381 броя са свързани с нарушения на здравословните и безопасни условия на труд. От тях най-голям е делът на нарушенията, касаещи цялостната организация на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – 218. Следват нарушенията, свързани с безопасността на работното оборудване – 89  и с хигиената на труда – 74.
Нарушенията, свързани с трудовите правоотношения, са 352. През месец декември 2017 г. са установени 14 лица да полагат труд без сключен писмен трудов договор и регистриран в ТД на НАП.

Източник AGENCIA.BG