Камера на Живо от Центъра на Разлог

Учениците от ОУ -Бачево посрещат гости от различни европейски страни

Днес учителите и учениците от ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ -село Бачево посрещат партньорите си по проект „Определяне на условията за подобряване на околната среда“ по програма Еразъм +.

Гостите от Испания, Италия и Швеция, както и  домакините, ще представят резултатите си от работата през втората година от реализирането на дейностите, свързани с опазването на околната среда. По време на 45 дневния престой на гостите в Бачево, те ще посетят различни места, свързани с чистотата на водата и въздуха като Градска пречиствателна станция за отпадни води в град Банско, посетителския център на НП „Пирин“, НП“ Рила“, ще се запознаят отблизо с местообитанието на различни видове растения и животни, както и с различните видове прилепи.

Учениците от партньорските училища ще се потопят в света и културата на България чрез гостуването си в семейства на учениците от Бачево.

Координаторът на проекта в ОУ- Бачево, госпожа Горица Лазарова, сподели, че посещението в България е било очаквано с най-голямо нетърпение от всички партньори, защото България е все още непозната в Швеция, а също и в Испания и Италия. Интересът към малкото селско училище и продиктуван и от факта, че партньорските училища са с голям брой ученици -над 1000 и са предимно професионални гимназии. Ето защо за тях е интересно да видят как се работи с по-малките ученици, как се преподават важни теми като опазване на чистата на водата , на въздуха, рециклирането и др.
Показателен за всички за добре свършената работа е фактът, че през двете години са извършени повече от 45 дейности, като са включени всички ученици от 1- до 7 клас.

Проектът не приключва с тази работна среща, защото има още интересни и предизвикателни прояви, с които учениците ще докажат, че вече знаят какво да направят така, че да запазим Земята чиста и да живеем в едно по-добра околна среда.