Камера на Живо от Центъра на Разлог

Ученици в Белица отговаряха на анкета на тема „Какво е щастието за мен”

Успоредно с изработването на лого по проект „Образователна философия за ново поколение”, финансиран по сектора програма „Еразъм +”, учениците участваха в беседа на тема „Щастието през погледа на различните философи” проведена в училище от г-жа Мария Чорбаджиева.

След като чуха лекцията, те попълниха анкета на тема „Какво е щастието за мен”, изготвена от италианските партньори по проекта.

Резултатите от нея ще бъдат обобщени и дискутирани на предстоящата среща в Италия през месец март тази година, на която ще присъстват 3 ученика и двама учители от училище СУ „Св. Св. Кирил и Методий“.