Камера на Живо от Центъра на Разлог

Ученици, от ОУ „Н. Парапунов”, направиха препис на „История славянобългарска”

На 24 май, когато ние, българите, тачим делото на светите братя Кирил и Методий, директорът на ОУ „Н. Парапунов” – г- жа Пелтегова, получи от учениците на V ПИГ  преписаната от тях на ръка  „История славянобългарска”.

IMG_1316

С подкрепата на своя  възпитател, г- н Иван Мишков, с  много старание , с желание  и с интерес децата бяха направили  преписа.   По оригинален начин е оформена корицата с лика на българския възрожденец – Паисий Хилендарски.

IMG_1319

Г- жа Пелтегова не скри своето вълнение и благодари на учениците за положения от тях труд .Тя подчерта , че направеният от петокласниците препис е пример за запазване на българската памет и ценен подарък за училището.