Камера на Живо от Центъра на Разлог

Ученици от Разложката гимназия на обучителен курс в БЧК

В четиридневния курс на обучение в Български младежки червен кръст-Благоевград взеха участие Анита Иванова, Мария Тренчева, Десислава Крънчева, Десислава Сланчева и Цветина Кърджиева от Разложката гимназия.

Доброволците се включиха в разискването и разиграването на случки за помагане на пострадал, работа с агресивни деца, предпазване от СПИН и др. В обучението взеха участие над 50 младежи от област Благоевград, които утвърдиха качества като хуманност, толерантност, благородство, всеотдайност, които трябва да притежава всеки доброволец към БМЧК.

Началото на доброволческата дейност в СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, гр. Разлог е от девет години. Дейността на хуманитарната организация се поддържа и продължава в сегашното поколение възпитаници, с ръководител Росица Тумбева.
„За 100-годишния юбилей на Разложката гимназия членовете на БМЧК са подготвили още изненади и благородни постъпки. Включването на младежите в такива инициативи ще ги накара да мислят позитивно, ще ги ангажира с полезни и благородни неща“, споделя Росица Тумбева.

Младите активисти вече са набелязали следващите си дейности – посещение и работа с децата от ДЦ „Блян“, както и обучение и предаване на наученото от обучението на другите възпитаници на СУ „Братя Каназиреви“.