Камера на Живо от Центъра на Разлог

Ученици станаха учители за ден в РПГ „Никола Стойчев“

На 09.05.2018, в РПГ „Никола Стойчев“ бе отбелязан Денят на ученическото самоуправление.

Основната идея на този ден е да се даде възможност на учениците да организират сами учебния процес.
Мотивирани от г-жа Василена Стоилова и с голяма амбиция ученичките Илиана Благова от VIIIa клас, Симона Енеева от VIIIб клас и Мария Галчева от Xa клас, влязоха в ролята на преподаватели по английски език и чужд език по професия.

Те демонстрираха пред своите съученици, учители и зам.-директори отлични познания по езика, а най-важното е, че успяха да погледнат от друг ъгъл на учебния процес и да разберат колко важно, и отговорно е да преподадеш урок.