Камера на Живо от Центъра на Разлог

Учители от Белица взеха участие в среща по проект „Образователна философия за ново поколение“

Учители от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Белица участваха в първа международна среща по проект „Образователна философия за ново поколение“, финансиран по секторна програма „Еразъм +“. Събитието се проведе в Мурсия, Испания в периода 22 – 25 октомври 2017г.

Продължителността на проекта е 2 години, в рамките на които учениците ще имат възможност активно да участват в него, да развият допълнителни умения и компетентности чрез изпълнение на проектните дейности.

Партньори по проекта са страните Испания, Италия, Полша и Литва.

Предвижда се ученици от училището да участват в международни обучителни срещи.