Камера на Живо от Центъра на Разлог

Учител №1 на Пиринско, със свои колеги, проведе интерактивен открит урок в ПГТХТ “Н. Стойчев“

pgthtouПо повод патронния празник на ПГТХТ “Н. Стойчев“ на 24.11.2016г. се проведе интерактивен открит урок на тема ОБЩУВАНЕ БЕЗ ГРАНИЦИ ЧРЕЗ ХУДОЖЕСТВЕНАТА ЛИТЕРАТУРА под ръководството на преподавателите – Радослава Иванова-учител по български език и литература, Иванка Финдрина-учител по френски език, Галина Адамова-учител по немски език и Слав Астинов-учител по английски език

Участниците в урока имаха възможността по предварително зададена от учителя самостоятелна задача да „оформят“ своята жива книга, като можеха свободно да реализират идеята си за презентиране.Чрез средството ЖИВА КНИГА те направиха нов прочит на литературни творби.
Яница Тошкова, Елена Гарабийска и Александра Георгиева сътвориха „жива книга“ по стихотворението „Ще бъдеш в бяло“ на Пейо Яворов.
На френски език учениците Рада Гергинина, Марина Мучова и Гергана Дамянова направиха свой прочит на стихотворението „Барбара“ на Жак Превер.
„Жива книга“ по творба на немския автор Бертолт Брехт „Песен за добрите хора“ направиха учениците Спасимира Корунова, Ирена Жегова, Теодора Делиева и Елица Николова.
По много интересен начин учениците от VІІІб клас представиха класическата творба на Ф.Скот Фиджералд „Великият Гетсби“ и бяха силно аплодирани от всички участници.
Като заключение сформираните на случаен принцип екипи трябваше да маркират чувствата и мотивите, общи за представените художествени произведения.
Този открит урок дава възможност на учениците да учат чрез действие и да общуват в разнообразен, социален и културен контекст. Подобен тип занятия формира у учениците комуникативноречеви умения и работа в екип.
Всички участници в урока останаха доволни от начина на презентиране на произведенията и заявиха желанието си за участие и в други подибни инициативи.