Камера на Живо от Центъра на Разлог

Флагчета с оригинални послания срещу насилието изработиха деца от ОУ „Н. Парапунов“

Учениците от ОУ „Н. Парапунов“ за пореден път показаха, че не са безучастни към проблема с агресията и тормоза.

Всеки клас прояви креативност, като изработи флагчета с оргинални послания срещу насилието. По този начин те изразиха своята позиция за приятелски и толерантни отношения.
Това бе една инициатива, която накара учениците отново да се замислят по проблема и да се стремят към по-добри човешки взаимоотношения.