Камера на Живо от Центъра на Разлог

Хранителни гиганти въвеждат цветни етикети на стоките според състава им

Някои от най-големите хранителни компании – Mondelēz International, Nestlé, PepsiCo, The Coca-Cola Company и Unilever, потвърдиха плановете си за тестово въвеждане на Усъвършенствана система за етикетиране на хранителния състав с цветово кодиране (ENL) в избрани страни от ЕС в непрекъснато сътрудничество с държавите-членки на ЕС и съответните заинтересовани страни.

Резултатите от тези тестове в реално време ще подпомогнат процеса на ЕС за оценка на възможностите за хармонизирано етикиране в Европа, който беше стартиран на 23 април 2018 г. на съвместно заседание на ЕС за етикиране на хранителния състав върху опаковките.

Надграждане над работещи добри практики

ENL схемата е доброволна инициатива, отворена за всяка организация, която цели да подпомогне избора на по-здравословни храни чрез предоставяне на опростена, лесна за разбиране и съдържателна информация за хранителния състав на храните и напитките. ENL надгражда вече съществуващата в ЕС монохромна схема на препоръчителен дневен хранителен прием, която е позната на над 500 млн. потребители, като добавя цветове към стойностите, които отразяват хранителното съдържание на действително консумирана порция, предава Експерт.
Предлаганият етикет ще предостави на потребителите точна информация какво се съдържа в действително консумираната от тях порция храна. В отсъствието на общоевроейска дефиниция за размер на порция, ENL компаниите потърсиха научна експертиза за разработването на надеждна методология за определянето на референтен размер на порция за храни и напитки в ЕС. ENL схемата е разработена така, че да надгради това, което вече се използва от потребителите, да е в съответствие със законодателството на ЕС и да бъде приложима в целия ЕС.

Потребителят е на първо място

ENL схемата беше разработена през изминалата година, като през този период участващите компании се консултираха с научни експерти и специалисти по храненето, сътрудничиха си със страни-членки, неправителствени организации и други заинтересовани страни от обществеността, за да предоставят обективна обратна връзка. Преди всичко основен двигател за ENL бяха потребителските възприятия. Първоначалното предложение възникна в резултат на факта, че цветните етикети имат потенциала да увеличат броя на хората, правещи здравословен избор с 18%, което води до 4% намаление на приема на калории.2

Наскоро беше проведено проучване за модела ENL, което обхвана 3500 потребителя в 7 страни-членки на ЕС. То доведе до следните заключения:

– 8 от 10 потребителя смятат, че ENL етикетът е лесен за разбиране и им помага да преценят хранителния състав на храни или напитки, като им позволява да направят информиран избор с един поглед

– Има ясно предпочитание за цветен етикет спрямо монохромнен етикет с препоръчителен дневен прием

– Европейските потребители като цяло предпочитат етикиране „на порция“ пред етикиране „на 100g“, когато става въпрос за сравнение на съдържание на хранителни вещества на различни продукти, използвайки етикет с цветово кодиране;

ENL като принос към дебата в ЕС

Участващите компании приветстват факта, че на 23 април Европейската комисия проведе многостранна среща за обсъждане на различните подходи за етикиране, по време на която ENL схемата беше представена заедно с други смеми за етикиране на хранителния състав. Компаниите оценяват отворената и конструктивна обратна връзка от тази платформа и се ангажират да дадат своя принос на предстоящи срещи, обявени от Европейската комисия. Участниците в ENL схемата твърдо вярват, че това ще позволи диалог около всички предлагани схеми за етикиране на хранителния състав в Европа и в крайна сметка ще доведе до по-координиран, общоевропейски подход за етикиране на хранителния състав върху опаковките.

Компаниите също така призовават Европейската комисия да определи размери на порция, както се изисква в Регламента за предоставяне на хранителна информация на потребителите. Към днешна дата в Европа няма стандартизирани или регламентирани размери за порция, въпреки че производителите на хранителни продукти вече предоставят на потребителите информация на порция. Хармонизацията в тази посока би осигурила яснота за потребителите и сигурност за бизнеса. В отсъствието на общоевроейска дефиниция за размер на порция, ENL компаниите потърсиха научната експертиза за разработването на надеждна методология за определянето на референтен размер на порция за храни и напитки в ЕС. Надяваме се, че Европейската комисия и многостранната платформа ще направят преглед на постигнатия напредък за определяне на размер на порция и ще публикуват препоръка своевременно.

Тестове в подкрепа на европейския процес

Сътрудничеството на ENL компаниите със заинтересованите страни, вкл. правителствени институции, показа отвореност към идеята за тестване на влиянието на етикета върху потребителското разбиране, информираност и поведение.

Всяка компания в схемата може да комуникира отделно тестовете в избрани страни-членки на ЕС, както и да събере и сподели обратна връзка за приключване на тестовете в съответствие с конкурентното право на ЕС.

ENL етикетът ще започне постепенно да се появява на рафтовете на магазините до края на 2018 г., а компаниите очакват да съберат данни за потребителските възприятия до края на 2020 г.

Източник TrafficNews.bg