Камера на Живо от Центъра на Разлог

Четвъртокласниците се явяват на националното външно оценяване по математика днес

Днес четвъртокласниците в страната се явяват на национално външно оценяване по математика, съобщи пресцентърът на МОН.

klasnastaia2

На учениците предстоят и изпит по български език и литература в четвъртък, по „Човекът и природата“ в петък и по „Човекът и обществото“ в понеделник.
Изпитването е писмено и се провежда в училището, в което се обучават децата. Започва в 10 часа на определения ден. Продължава 1 учебен час. А за учениците със специални образователни потребности – 2 учебни часа. Тестовете по математика, по човекът и обществото и човекът и природата съдържат 16 задачи от затворен тип с три възможни отговора, от които само един е верен и три задачи от отворен тип. По български език и литература тестът включва диктовка, текст за четене с разбиране и 11 задачи към него. Максималният резултат за всеки от тестовете е 20 точки.

Оценките не се включват при изчисляване на годишния успех на ученика.