Камера на Живо от Центъра на Разлог

Чиновниците вече няма да ни искат свидетелство за съдимост

Правителството одобри на днешното си заседание проект на Закон за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

С него се предлага изменение на 68 закона, в които се съдържа изискването за представяне на свидетелство за съдимост пред администрацията. Целта е да се установи принципът на служебно събиране на информация относно съдебния статус на физическите лица.
Свидетелството за съдимост е един от най-често срещаните удостоверителни документи, които се изискват от гражданите в рамките на административни производства, въпреки че данните са налични в друга администрация. С предлаганите промени ще се постигне значително намаляване на административната тежест както от гледна точка на време, така и от гледна точка на разходи за гражданите във връзка с получаването на услугата.

Източник marica.bg