Камера на Живо от Центъра на Разлог

Читалището в Бачево в битка за 10 бона

Народно читалище „Самообразование 1928“ в разложкото село Бачево  участва в конкурс с проекта „Радост за всеки“. Читалището в малкото селце иска подкрепа в интернет чрез натискане на бутона „Гласувай“ на страницата на проекта, която се отваря след като кликнете върху името „Радост за всеки“. Можете да помогнете гласувайки тук.
Гласуването ще продължи в рамките на две седмици, от 13.11. до 27.11.2017 г., след което резултатите ще бъдат обработени и ще бъдат обявени победителите в конкурса.
За бачевци читалището е всичко. Именно за това те искат да достигнат до възможно повече хора.
А какво искат? С изпълнението на проекта целят от една страна да осигурят достатъчно народни носии, възпроизвеждащи съхранени автентични образци, а от друга чрез концерт да закупят книги за библиотеката. Процесът обхваща няколко етапа, като се започне от издирване, събиране на информация, снимков материал, отпечатване на брошура, презентация, ушиване на костюми, организиране на концерт със събраните средства, от който ще закупят книги.
С изпълнението на проекта жителите на селото ще научат повече за традиционния костюм, ще възпитат в младите уважение към традициите и родолюбие. Читателите в библиотеката ще получат нови книги и всичко това ще има своята устойчивост във времето. С изработените носии възрастни хора, както и деца от многодетни семейства ще могат да участват в изяви от различно естество със самочувствието на пазители и съхранители на българщината.
Общият бюджет на проекта е 9 955 лв.