Камера на Живо от Центъра на Разлог

10-годишен юбилей отбеляза ОДЗ „Радост“ в Разлог

Своя 10-годишен юбилей ОДЗ „Радост“ отбелязва със спортен празник, който тази година съвпада и с приключването на проект „Спорт за децата от детските градини“ на МФВС , в партньорство с ФК „Пирин 2002“ гр. Разлог и Бизнес център „Места“ гр. Разлог.

odzradost

Проектът се печели за 4-та поредна година, като чрез него се развиват спортните умения на малчуганите, след целогодишната работа с тях от страна на треньорите от ФК“Пирин 2002″. В спортния празник, който се проведе Спортна зала „Септември“, взеха участие деца от подготвителните групи на всички филиали в общината.
В момента в ОДЗ „Радост“ се обучават 800 деца, разпределени в 13 филиала във всички населени места на община Разлог. За тях се грижат 64 души педагогически персонал и 80 души непедагогически.

През 2006 г. с постановление на Министерски съвет всички детски заведения в община Разлог се обединяват. Така всички филиали от населените места в общината се сливат в Обединени детски заведения “Радост“.