Камера на Живо от Центъра на Разлог

13 безработни чистят отводнителни канали за 5 месеца в Банско

banskobezrТринадесет безработни, жители на община Банско, са назначени на работа по регионална програма за заетост, финансирана от Министерството на труда и социалната политика.
Под контрола на общинските служители, регистрираните в местното Бюро по труда, трайно безработни ще извършват дейности по почистване на отводнителни канали и други обществени площи за срок до 31.03.2017 г.
Мярката се реализира като инструмент за регулиране на заетостта сред уязвимите групи чрез разкриване на нови работни места.