Камера на Живо от Центъра на Разлог

150 са вече ползващите услугата „Топъл обяд“ в Разлог

От 120 на 150 места се увеличава капацитетът на услугата „Осигуряване на топъл обяд в община Разлог“ от началото на тази година.

Потребителите, които ползват услугата, са одобрени от Дирекция „Социално подпомагане”, Разлог и получават ежедневно от понеделник до петък, включително, храната си на място или от сградата, в която се помещава „Обществена трапезария” във времето от 10.00 часа до 14.00 часа.

Желаещите да ползват услугата могат да подават заявления по образец в ОП „Домашен социален патронаж”, Разлог, като за повече информация могат да позвънят на тел. 0895 494999.
Допустими са лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, лица и семейства с минимални пенсии-за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, с наследствени пенсии и с пенсии, несвързани с трудова дейност.