Камера на Живо от Центъра на Разлог

24-ти май в Якоруда в снимки