Камера на Живо от Центъра на Разлог

27 неотчетени лева докараха 3000лв. глоба на заведение в Разлог

Несъответствие на сумите във фискалното устройство и в касата, докараха на ресторантьор от Разлог глоба в размер на 3000 лева. Разложкият съд потвърди наказателното постановление на НАП

Проверката е направена на 22 февруари около обед в заведение в град Разлог, стопанисвано от частна фирма. Съгласно дневен финансов отчет от фискалното устройство, което притежава функциите “служебно изведени суми” и “служебно въведени суми”, разчетената касова наличност от осъществени продажби от монтираното в обекта фискално устройство е от 484.00 лв. Фактическата касова наличност, установена по време на проверката, се оказала 511.00 лв. Така е установена промяна в касовата наличност от 27.00 лв.
Решението на съда подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд-Благоевград.