Камера на Живо от Центъра на Разлог

3000 лв. глоба за скрит оборот потвърдиха разложките магистрати

Съдът в Разлог потвърди санкция на хотелски комплекс, наложена от данъчните. Обектът в град Добринище бе наказан с имуществена санкция в размер на 3000 лева.

При проверка на данъчни служители е установено, че съгласно дневен финансов отчет от фискалното устройство, което притежава функциите „служебно изведени суми“ и „служебно въведени суми“, разчетената касова наличност от осъществени продажби била 236.00 лв. Фактическата касова наличност обаче била по-висока – 562.79 лв. Така е установена промяна в касовата наличност в размер на 326.79 лв., която представлява въвеждане на пари в касата, извън случаите на продажби, което не е отразено на фискалното устройство чрез функцията „служебно въведени суми“.
По този начин е нарушена Наредба на финансовото министерство за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Решението на районните магистрати подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд-Благоевград.

Източник standartnews.com