Камера на Живо от Центъра на Разлог

ТД „Пирин“ – Разлог посети Златоград, Ардино, Чудните мостове и Батак

Всяка година Туристическо дружество „Пирин“ – град Разлог организира екскурзия на своите членове от трите туристически клуба.

tdrijestvo2

Екскурзията е по маршрут, включваща 100-те исторически обекта.
Тази година по голямата част от обиколката бе по Родопите.

tdrijestvo3

Посетиха се Златоград, Ардино, Чудните мостове, Батак и др.

tdrijestvo1

Женското туристическо дружество изказва благодарност на всички, които се включиха за организирането и провеждането на това мероприятие.