Камера на Живо от Центъра на Разлог

381 нови вида са открити при двугодишно изследване на Амазонка

Според сведения от отдела по опазване на Световния фонд за дивата природа и Бразилския Институт за устойчиво развитие в Мимирауа на всеки два дена се открива средно по един нов вид. Но всички новооткрити животни са намерени в зони застрашени от човешка дейност, предупреждават учените.

Повече от 2 000 екземпляра са открите в периода между 1999г. и 2015г. Докладът, публикуван в Сао Паоло в сряда, е третият поред и покрива годините 2014 и 2015.

Какви видове са открити от изследователите?

216 неизвестни до сега растения
93 риби
32 земноводни
20 бозайници
19 влечуги
1 птица
Амазонската тропическа гора, най-голямата в света, е известна с разнообразието си от животински видове.

Рикардо Мело (Ricardo Mello), координатор на Амазонската програма на Световния фонд за дивата природа в Бразилия, споделя че самият факт, че изследователите все още откриват стотици нови видове е доказателство за това колко още работа за вършене има в района.
Но Мело предупреждава, че човешка дейност като фермерство и сеч поставя риск за флората и фауната на Амазонка.

„Всички отркити видове, всички 381, са в райони, където човечеството унищожава Амазонка. Това е много важно за нас, защото доказва, че нашите икономически дейности предизвикват изчезването на видове преди дори да бъдат открити“, казва той.

Докладът се появява по време на разгорещени дискусии в Бразилия относно използването на природни ресурси за разработване на мини. В сряда съд прекрати правителствен указ, който ще отвори огромния резерват Ренка в източно Амазонка за рудодобив.

Декретът, подкрепен от президента Мишел Темер, е описан от опоненти, като „най-мащабната атака срещу Амазонка през последните 50 години“. Правителството заявява, че ще обжалва решението на съда.