Камера на Живо от Центъра на Разлог

Ученици от Белица участваха в лекционна беседа „Околна среда и устойчив начин на живот“

В посетителския информационен център на „Парка за реадаптация на танцуващите мечки в България„ се проведе лекционна беседа „Околна среда и устойчив начин на живот“, представена от гл.асистент и преподавател в Колежа по туризъм в Благоевград, д-р Стефан Кирилов.

Събитието е част от проекта на читалище „Георги Тодоров-1885” в партньорство със СУ ”Св.св. Кирил и Методий” гр. Белица , Програма „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, име на проекта „Обичам природата- Аз участвам”.

Учениците от петите, шестите и седмите класове на СУ”Св.св. Кирил и Методий” се запознаха с околната среда , която е комплекс от естествени и антропогенни фактори и компоненти, които се намират в състояние на взаимна зависимост и влияят върху екологичното равновесие, качеството на живот и здравето на хората. OС е средата, която заобикаля човека и включва система от природни, преобразувани (видоизменени от човека, напр. мебели, предмети от желязо, стоки) и социални фактори, необходими за неговия живот.

След ученическата ваканция предстои Дискусионен форум за „Ролята на младите хора в развитието на екологичното образование и устойчивото развитие на местните общности в община Белица“ с опита на целевите групи, и Информационен ден „Кръгла маса- пресконференция, които ще се проведат в края на м. април.
В събитието се включиха и ученици от шести клас на Основно училище „Свсв.Кирил и Методий“ с. Бачево.

Ръководството на читалището благодари на Община Белица за съдействието и осигурения транспорт до Парка за мечки. Благодари също и на управителя и екипа на Парка за танцуващи мечки за топлото посрещане , безвъзмездно осигурената лекционна зала и безплатната беседа за живота на кафявата мечка в парка.

Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06. 2016 г. с Министерство на културата.