Камера на Живо от Центъра на Разлог

6 нови специалности в гимназиите в Пиринско

6 нови специалности разкриват в професионалните гимназии за учебната 2018/2019 г. в Благоевградска област.
Професионална гимназия по електроника и енергетика, Банско, по професия «Приложен прогрограмист», специалност «Приложно програмиране“; Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ ,. Благоевград – професия „Ресторантьор“, специалност „Кетъринг“;   Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „П. К. Яворов“, гр. Гоце Делчев – професия „Агроеколог“ специалност „Агроекология“, Професионална гимназия по икономика и туризъм „Проф. д-р А. Златаров“, Петрич, професия «Приложен прогрограмист», специалност „Приложно програмиране“, Професионална гимназия по механоелектротехника , Петрич – професия „“Маникюрист- педикюрист““, специалност „Маникюр, педикюр и ноктопластика“, Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“, Сандански –  професия „Техник по транспортна техника“, специалност „Автомобилна мехатроника“. Това стана ясно на проведеното днес заседание на  комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на Благоевградска област.
Обсъдени бяха исканията за утвърждаване на повече паралелки от наличността на ученици за попълването им, но бе стигнато до извода, че е необходимо да се даде възможност за по-голям избор на учениците, желаещи да кандидатстват за избраните от тях професионални направления и профили. По този начин ще бъде предоставена възможност по естествен път да отпаднат паралелки, за които няма да има кандидати.
Също така се сформира работна група, която да организира, координира и проведе набирането на информация от работодателите в областта, чрез анкетно проучване за потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ). Тази идея не за първи път се обсъжда, но досега не е намерила реализацията си.
Целта е, чрез проучване сред работодателите във всички области, да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените кадри. Анкетирането на работодателите ще се извърши през м. февруари 2018 г., като се насърчават максимален брой работодатели от частния и публичния сектор да се включат в него на следния линк:
Иначе училищата на територията на Област Благоевград, в които ще се осъществява държавен план-прием за учебната 2018/2019 г. са 55 разпределени по следния начин: професионални гимназии – 18; профилирани гимназии – 6; средни училища – 24; обединени училища – 7.
За учебната 2018/2019 г. след завършено основно образование са заявени 67 профилирани паралелки с 5-годишен срок на обучение и 6 профилирани паралелки с 3-годишен срок на обучение, както и  55 професионални паралелки, общо 128 паралелки.