Камера на Живо от Центъра на Разлог

89 години от създаването на НЧ „Сaмообразование“ в Бачево

На 22 април 1928г. в канцеларията на старото училище преди 89 г. се събират 25 души активисти и учредяват читалище „Самообразование”.

Инициатори за създаване на читалището са учителите Петър Прангов, Атанас Попадийн, Тодор Аврамов и Иван Йорданов Пенджаков,

Читалището се е помещавало в къщите на Иван Петров Белинчев, Иван Кр.Прангов и Йордан Щ. Попов, докато се изгради самостоятелна сграда.

С възрожденска страст читалищните дейци организирали утра, вечеринки и празненства. За салон са използвали различни импровизирани сцени, мектеба ( турското училище), а след изграждане на новото класно училище се ползва и неговият салон. Художествената театрална дейност започва с пиесата „ Балканска комедия”. За сцена е използван покрива на църквата (днес не съществува), за завеси са ползвани черги, подиума бил скован от дъски, а салонът е бил самият двор на църквата.

Учителите често изнасяли беседи и реферати с народнополезна тематика.

Към читалището се създава малка библиотека с няколко десетки тома книги. Правят се и абонаменти на вестници и списания. Без да се записват в каталозите на читалището се разпространяват книги, вестници и списания. За това отговарят Костадин Катранджиев и Петър Бл. Наков. Закупува се радиоапарат. Читалището става седалище и на дружество „Рилски трезвеник” с председател Атанас Г. Радев.

Посещавано от хора на различна възраст читалището успешно съперничи на кръчми и кафенета.

Още със създаването си читалището е член на Върховния читалищен съюз. Като секретар Мирчо Юруков два пъти е делегат на конгресите на съюза.

С помощта на народния съвет, горското стопанство и селкоопа „Капатник” в 1949г. е закупен съветски киноапарат. Кино салонът е в салона на училището. Киното обслужва дълги години и село Годлево. Отначало се прожектират филми един път седмично, а след това всеки ден.

На 22 юни 1959г. е направена първа копка на читалище.
На 18 май 1963г. се открива Културен дом, изграден със средствата и ентусиазма на бачевци. Салонът на новият културен дом разполага с 300 места, широка и удобна сцена за театрални представления, съблекални и гримьорни, младежка дискотека, читалня, библиотека и други помещения.

За изграждането на Културния дом полагат 13 300 трудови дни и внасят самооблагане от 37 400 лева. Останалите 8 100 лв. превежда Окръжният народен съвет в гр. Благоевград.

През 1944г. библиотеката разполага с 316 тома, през 1963г. вече са 2 000 тома, а днес са повече от 5 000 тома.

Днес в читалището от сърце и душа творят танцов състав, мъжка, женска, детска певчески групи, школи и кръжоци. Имената на индивидуалните изпълнители са много. Всеки един от тях заслужава нашето признание.

Razloginfo.com