Камера на Живо от Центъра на Разлог

9 влизат в битка за поста съдебен секретар в Районен съд – Разлог

Девет души са допуснати до втория етап на конкурса, обявен от Районен съд – Разлог, и ще се борят за длъжността съдебен секретар. Осем от тях са с висше образование  и един със средно. Всички кандидати отговарят на минималните изисквания за заемане на длъжността и са допуснати до практическия изпит и събеседването, което ще се състои на 27 октомври.

От допуснатите кандидати с юридическо образование е   Десислава Прангова от Бачево, която е завършила „Право” в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. С допълнителна квалификация в областта на правните науки е и Лиляна Щуркова, която е завършила „Публична администрация”.

Допуснатите до втория етап на конкурса кандидати ще се оценяват от комисия  в състав: председател съдия Велина Полежанова и членове Вася Витанова – административен секретар, и Антон Тумбев – системен администратор.
Това е вторият конкурс за длъжността съдебен секретар, който се провежда в Районен съд – Разлог само през последната  година.

Председателят на съда съдия Димитър Думбанов сподели, че РС – Разлог е един от най-натоварените в областта, а служителите не достигат. Съдиите също са малко с оглед натовареността на съда и броя на делата. Само от началото на годината досега в него са гледани 1403 дела, в сравнение с предходната 2016 година, когато са разгледани  общо 1444 дела. Очакванията са до края на тази година броят им да достигне около 1600-1700 дела.