Камера на Живо от Центъра на Разлог

„Eвроцентър обучение и партньорство 21 век” – Разлог, работи по нов проект на програма Еразъм+

„Eвроцентър обучение и партньорство 21 век” – Разлог ЕООД, с управител Анна Пелтегова, започна работа по проект „Increasing VolunteersSkills across EuropeInVolvE/ N 2017-1-DE02-KA204-004213/.

Този проект е Стратегическo партньорствo в сектор Обучение на възрастни, което се финансира по линия на програмата ЕРАЗЪМ+. В него различни по вид организации от 10 Европейски страни (Австрия, България, Германия, Гърция, Франция, Испания, Италия, Полша, Португалия и Словения) ще си сътрудничат за разработване и предоставяне на специализирани обучителни програми за доброволци.
Целите на проекта са обмен на добри обучителни практики с фокус подобряване на „меките умения” на доброволците; разпространяване на учебни програми, стандарти и инструменти, използвани при обучението на доброволци; участие на персонала на партньорските организации в международни обучителни семинари; организиране на мероприятия в страните на партньорите с участие на доброволци.

На първата работна среща по проекта, проведена през декември 2017 година в Атина, партньорите направиха презентации на работата на техните организации и представиха добри доброволчески практики от техните страни, обсъдиха предстоящите дейности на национално и европейско ниво, както и резултатите от проекта.

В края месец февруари 2018 г. в Потсдам, Германия ще се проведе международен обучителен семинар, в който ще участват по 4 представители от организациите-партньори.

Всички желаещи да вземат участие в дейностите по проекта, могат да получат повече информация на GSM 0898 647 747 и в офиса на „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК”, който се намира в гр. Разлог, ул. „Бяла река” 14, 2 етаж.