Камера на Живо от Центъра на Разлог

Oграничават поставянето на временни постройки в Банско

Преди дни, за обезпечаване на нормалното протичане на зимния сезон, се въведе забрана за монтиране на преместваеми обекти на територията на град Банско.

За да бъде ограничено присъствието на временните постройки, които често загрозяват визията на курорта, в продължение на няколко години Общината последователно въведе редица ограничения при реда на тяхното поставяне.

През 2016 година създаде напълно нова общинска наредба, а с последните промени в нея (ноември 2018 г.), въведе още по-строги изисквания при издаването на разрешения за поставяне на такива обекти.Ето и данните по години:
2011/2012 година – 62 броя издадени разрешителни, повече от 40 безсрочни;
2017 година – 35 броя;
2018 година – 18 броя.